header - wellenberg - hele familie - prinses beatrix spierfonds

Myotone Dystrofie trof de familie Wellenberg

Liesbeth merkt dat ze achteruit gaat.

Het vinden van een medicijn komt steeds dichterbij. Ondertussen blijven we kennis verspreiden, zodat er meer begrip is voor patiënten.

Lees het verhaal van de familie Wellenberg

Krachtig tegen spierziekten

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn er ruim 200.000. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.

Bekijk hoe jij kunt helpen

Wat onderzoek kan betekenen

We weten dat het kan. Voor de ziekte van Pompe is, met onze hulp, een medicijn ontwikkeld dat levens redt. Maar er zijn nog 599 spierziekten te gaan. Daarvoor is verder wetenschappelijk onderzoek nodig, dus tijd en geld. Door zoveel mogelijk fondsen te werven kunnen we meer onderzoek doen. Meer onderzoeken bieden meer kans op resultaat in minder tijd. Zo simpel is het.

Waarom onderzoek belangrijk is

Wij zoeken jouw hulp

Het Prinses Beatrix Spierfonds zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. En daar hebben we jouw steun hard bij nodig. Help je mee? Dat kan bijvoorbeeld door te collecteren in onze jaarlijkse collecteweek. Maar je kan ook zelf een actie starten om geld op te halen in de strijd tegen spierziekten. Of gewoon door een donatie te doen. Alle kleine beetjes helpen!

Bekijk hoe jij kunt helpen