Veranderingen in water- en vetverdeling in de spieren zijn onderdeel van het ziekteverloop bij spierziekten. In deze studie werd onderzocht of deze veranderingen, gemeten met MRI, gebruikt kunnen worden als maat voor de ziekteprogressie. Hiervoor werd bij 20 patiënten met HMSN type 1 en 20 patiënten met inclusion body myositis, het water- en vetgehalte in de kuiten en dijen gemeten in een MRI scanner. Dit gebeurde op twee tijdstippen, aan het begin van het onderzoek en een jaar later. Ook ondergingen de proefpersonen een aantal functionele tests voor spierkracht en spierfunctie. Uit de MRI scans bleek dat het vetgehalte omhoog ging in de kuiten bij patiënten met HMSN type 1, en in de kuiten en dijen bij patiënten met inclusion body myositis. Deze toename werd voorafgegaan door veranderingen in de waterverdeling in de spieren en ging samen met een verslechtering bij de functionele tests. Het meten van het water- en vetgehalte in de spieren is dus een gevoelige manier om de progressie van HMSN type 1 en inclusion body myositis te bepalen. Dat is vooral van belang op het moment dat er een mogelijke behandeling voor deze ziektes getest gaat worden. De onderzoekers concluderen dat, als deze bevindingen bevestigd kunnen worden in andere spierziekten, MRI een veelbelovende maat voor ziekteprogressie bij spierziekten zou kunnen zijn.

Bron: Morrow et al.; UCL Institute of Neurology, London, Groot-Brittannië; Lancet Neurology (november 2015), artikel tegen betaling beschikbaar

Het verwijderen van de thymus (thymectomie) is een van de behandelopties voor mensen met myasthenia gravis. In dit Chinese onderzoek werd gekeken welke factoren het risico op langdurige beademing na thymectomie vergroten bij patiënten met myasthenia gravis. Hiervoor werden van 61 patiënten met myasthenia gravis die een thymectomie zouden ondergaan, de medische geschiedenis en demografische gegevens verzameld. Na thymectomie belandden 14 patiënten aan de beademing. Door het vergelijken van deze groep patiënten met patiënten die geen beademing nodig hadden, werden verschillende risicofactoren gevonden. Dit waren o.a. een verminderde spierkracht, verminderde longfunctie en een verminderde werking van de slikspieren.

Bron: Lu et al.; Wannan Medical College, Anhui, China; International Journal of Clinical and Experimental Medicine (augustus 2015), artikel gratis beschikbaar

onderzoek - W.OR15-17 van den heuvel - als - prinses beatrix spierfondsErfelijke veranderingen in ataxine-2 zijn een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van de spierziekte ALS. In dit onderzoek zal de werking van ataxine-2 bekeken worden en een mogelijke therapie gericht op deze risicofactor worden getest.

Onderzoekers: dr. D.M.A. van den Heuvel & prof. dr. R.J. Pasterkamp
Centrum: UMC Utrecht
Looptijd: 01-10-2015 t/m 01-04-2018
Bedrag: € 249.749,-

Achtergrond

Helaas is de oorzaak van de spierziekte ALS nog grotendeels onbekend. Wel zijn er in de afgelopen jaren een flink aantal veranderingen in het erfelijk materiaal ontdekt die ALS veroorzaken. Dit heeft belangrijke kennis opgeleverd over de ziekte, maar de grote verscheidenheid in veranderingen bemoeilijkt de ontwikkeling van een effectieve therapie. Naast deze erfelijke veranderingen die ALS veroorzaken, zijn er ook erfelijke veranderingen die het risico op ALS vergroten en/of het verloop van de ziekte beïnvloeden. Deze erfelijke veranderingen worden risicofactoren genoemd. Een van de belangrijkste risicofactoren die nu bekend zijn is ataxine-2. Omdat ataxine-2 de nadelige eigenschappen van een aantal andere ALS genen versterkt, zou een therapie gericht op ataxine-2 effectief kunnen zijn voor een breed spectrum van ALS patiënten.

Doel

Het doel van dit onderzoek is meer te weten te komen over de rol van ataxine-2 bij ALS. De onderzoekers gaan dit bekijken in motorische zenuwcellen van ALS-patiënten, die in het laboratorium gemaakt kunnen worden van huidcellen. Wanneer deze veranderingen bekend zijn, zal onderzocht worden of ze voorkomen of teruggedraaid kunnen worden met behulp van zogenaamde AON-therapie. De toepassing van AON-therapie (antisense oligonucleotide) heeft al veelbelovende resultaten laten zien bij andere ziekten, zoals de ziekte van Duchenne. Het uiteindelijke doel van dit project is om een effectieve behandeling voor ALS te ontwikkelen.

Resultaten

Dit onderzoek is gestart in de loop van 2015. De eerste resultaten worden bekend in de loop van 2016.

Bij mensenonderzoek - w.or11-24 smeets - mitochondriele myopathie - prinses beatrix spierfonds met bepaalde typen mitochondriële myopathie lijken de spierstamcellen gespaard te blijven. Daarom zal in dit onderzoek getest worden of deze stamcellen gebruikt kunnen worden als therapie voor deze mensen.

Onderzoeker: prof. dr. H.J.M. Smeets
Centrum: Maastricht UMC
Looptijd: 01-11-2015 t/m 01-11-2017
Bedrag: € 220.964,-

Achtergrond

Mitochondriële myopathieën worden veroorzaakt doordat de mitochondriën in onder andere de spiercellen niet meer goed werken. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van alle cellen in het lichaam en hebben hun eigen DNA (mtDNA). Een deel van de mitochondriële myopathieën wordt veroorzaakt door erfelijke afwijkingen in dit mtDNA. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat bij bepaalde subtypen van deze ziekte de voorlopers van spiercellen, de spierstamcellen, weinig tot geen afwijkingen hebben in het mtDNA.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om in het laboratorium genoeg spierstamcellen van de patiënt zelf te genereren voor zijn of haar behandeling. Deze spierstamcellen voldoen aan alle criteria om gebruikt te mogen worden als therapie. Het transplanteren van eigen stamcellen is namelijk veiliger, en het gebruik van afweer-onderdrukkende medicijnen niet nodig.
De onderzoekers zullen een spierbiopt afnemen bij patiënten met een afwijking in het mtDNA en daaruit spierstamcellen kweken. Deze worden vervolgens teruggeplaatst in het bovenbeen. Het effect hiervan wordt na een maand bekeken. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor een vervolgstudie, waarbij patiënten met een afwijking in het mtDNA over het hele lichaam behandeld worden met hun eigen spierstamcellen. Ook is transplantatie van eigen stamcellen een mogelijke optie voor de behandeling van andere erfelijke spierziekten.

Resultaten

Dit onderzoek is gestart in de loop van 2015. De eerste resultaten worden bekend in de loop van 2016.

Door de introductie van enzymtherapie voor de ziekte van Pompe is de zorg voor patiënten niet meer gericht op de overleving, maar op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het onderwerp van dit Amerikaanse onderzoek was het optreden van lagere urinewegsymptomen, ofwel blaasproblemen, en incontinentie bij kinderen met de ziekte van Pompe. Hiervoor werden 16 kinderen (4-14 jaar oud) met de ziekte van Pompe onderzocht. Incontinentie overdag in combinatie met verstopping kwam bij 6 kinderen voor, incontinentie tijdens het lachen bij 8 kinderen, en 4 van de 7 meisjes waren bekend met urineweginfecties. Deze symptomen werden erger door veranderingen in darmfunctie en verbeterden door een hogere dosis enzymvervangingstherapie of medicijnen tegen verstopping.

Bron: Ajay et al.; Duke University Medical Center, Durham, NC, Verenigde Staten; JIMD Reports (november 2015), artikel tegen betaling beschikbaar

In dit Rotterdamse onderzoek werd gekeken naar het effect van enzymtherapie op de kwaliteit van leven en de dagelijkse participatie van volwassenen met de ziekte van Pompe. Hiervoor maakten de onderzoekers gebruik van een enquête over de kwaliteit van leven en de dagelijkse participatie die tussen 2002 en 2012 jaarlijks werd uitgestuurd naar de internationale deelnemers (volwassenen met de ziekte van Pompe). Enzymtherapie werd halverwege de studieperiode, in 2006, geïntroduceerd als therapie voor de ziekte van Pompe. Zo konden de onderzoekers de participatie en kwaliteit van leven van de patiënten voor en na enzymtherapie vergelijken. De gegevens van 174 patiënten werden geanalyseerd. In de jaren voor enzymtherapie nam de dagelijkse participatie af, terwijl het na enzymtherapie stabiel bleef. De kwaliteit van leven nam ook af voor enzymtherapie. Erna verbeterde het de twee jaren na enzymtherapie en bleef daarna stabiel. Hieruit blijkt dat zowel de dagelijkse participatie als de kwaliteit van leven positief worden beïnvloed door enzymtherapie bij volwassenen met de ziekte van Pompe.

Bron: Güngör et al.; Erasmus MC, Rotterdam, Nederland; Journal of Inherited Metabolic Disease (november 2015), artikel tegen betaling beschikbaar

Het doel van deze Britse studie was te onderzoeken of afwijkingen aan het bloedvatenstelsel bijdragen aan het ziektebeeld bij SMA. Hiervoor zijn spierbiopten van diermodellen, patiënten met SMA en gezonde vrijwilligers onderzocht. Zowel bij diermodellen als bij patiënten met ernstige SMA werd een minder uitgebreid bloedvatenstelsel gevonden in het ruggenmerg. Dit leidt ertoe dat de zenuwcellen die zich daar bevinden, de motorische zenuwcellen, te weinig zuurstof krijgen. De onderzoekers concluderen dat afwijkingen aan het bloedvatenstelsel en het resulterende zuurstoftekort van de motorische zenuwcellen mogelijk bijdragen aan het ziektemechanisme van SMA.

Bron: Somers et al.; University of Edinburgh, Edinburgh, Groot-Brittannië; Annals of Neurology (oktober 2015), artikel tegen betaling beschikbaar 

Het stellen van de diagnose dermatomyositis is soms lastig. In dit Japanse onderzoek werd gekeken of een klein RNA molecuul (microRNA-214) dat zich bevindt in de haarwortel of haarschacht, gebruikt kan worden als biomarker voor dermatomyositis. Hiervoor werden haren verzameld van 9 patiënten met dermatomyositis, 18 patiënten met sclerodermie (een reumatische aandoening waarbij het bindweefsel verhardt) en 15 gezonde vrijwilligers. Het niveau van microRNA-214 in de haarschacht van dermatomyositis patiënten was hoger dan bij sclerodermie patiënten of gezonde vrijwilligers. Dit verschil werd niet teruggezien in de haarwortel. De onderzoekers denken dat het microRNA niveau in de haarschacht gebruikt kan worden als een nieuwe, niet-belastende biomarker voor dermatomyositis.

Bron: Inoue et al.; Kumamoto University, Kumamoto, Japan; International Journal of Dermatology (oktober 2015), artikel tegen betaling beschikbaar

Logo STET en Prinses Beatrix Spierfonds

For English see below.

STET (The English Theatre) voert elk jaar tussen de 8 a 10 voorstellingen op, waaronder het terugkerende openlucht voorstelling in de zomer en het bekende ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens. Tussen 16 en 23 december wordt ‘A Christmas Carol’ weer opgevoerd. Elk jaar Steunt STET rond deze voorstelling een goed doel. Dit jaar wordt er tijdens de voorstellingen gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Dit is een mooie knipoog naar het verhaal waarbij de hoofdpersonage Scrooge op het eind een gulle bijdrage geeft aan de collecterende mensen.

Datum: 16 tot en met 23 december
Locatie: Paul Steenbergen Foyer in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Op 17 december in Muiderslot in Muiden.

koop hier kaarten       Lees meer over de voorstelling van STET


STET supports the Prinses Beatrix Spierfonds

STET (The English Theatre) is a professional English language theatre in the Netherlands. It’s programme averages 8 to 10 performances a year. The open-air performances in summer and ‘A Christmas Carol’ in December are recurring productions and have continued to prove very popular with audiences. From 16 to December 23rd  STET performs ‘A Christmas Carol’ in The Hague. Every year STET supports a charity with it’s Christmas theatre performance. We are very happy STET decided to support the Prinses Beatrix Spierfonds (Princess Beatrice fund for muscular diseases). This is also a nice nod to ‘A Christmas Carol’ where the main character ‘Scrooge’ gives a generous contribution to people who collect money on the street.

Date: 16 – 23 December
Location: Paul Steenbergen Foyer, Koninklijke Schouwburg The Hague. On 17 december they performing ‘A Christmas Carol’ in Muiderslot, Muiden.

About Prinses Beatrix Spierfonds

The Prinses Beatrix Spierfonds raises funds for medical research into muscle diseases and disorders with the aim to eradicate these in the future. In Holland alone 200.000 people suffer from muscle diseases and disorders. On the road to a more permanent solution, the Prinses Beatrix Spierfonds strives for an optimum quality of life for all patients. We are supported by a dedicated group of volunteers and mainly private donors. Any help is welcome. You can help by giving a donation, by becoming a volunteer or organize a fundraiser. For more information, contact us on info@spierfonds.nl

buy tickets       Read more about 'A Christmas Carol'

nieuws-sma-streefbedrag-behaalf-isa-prinses-beatrix-spierfonds

Door de inzet van alle actievoerders en donateurs van de campagne ‘SMA de wereld uit!’ is het benodigde bedrag van €100.000 bij elkaar gespaard. Dit betekend dat het extra onderzoek naar toepassing van de exoskeleton van start kan gaan. Wij willen iedereen die zich ingezet heeft enorm bedanken.

Exoskeleton arm voor mensen met SMA

Een prominent kenmerk van SMA is het verzwakken van de armspieren. In dit onderzoek wordt de arm- en handfunctie van mensen met SMA onderzocht voor de ontwikkeling van een arm-exoskeleton specifiek voor SMA. Het zo lang mogelijk kunnen gebruiken van de arm- en handfunctie wordt door mensen met SMA als één van de belangrijkste doelen gezien in het behoud van de kwaliteit van leven.

Het volgende doel

Nu het prachtige bedrag voor het extra onderzoek bij elkaar gespaard is gaan we met ‘SMA de wereld uit!’ verder sparen voor onderzoek naar vermoeide spieren bij SMA. Veel mensen met de spierziekte SMA geven aan dat zij vermoeide spieren ervaren: als ze een handeling een aantal keer achter elkaar uitvoeren, wordt dit door vermoeide spieren steeds moeilijker. In dit onderzoek wordt gezocht naar de oorzaken van de vermoeibaarheid en worden er testen ontwikkeld die de vermoeibaarheid kunnen meten. Mogelijk kan er dan meer gedaan worden aan deze klachten. Dit onderzoek kan van start zodra er €231.000 is opgehaald.

Kom ook in actie           Lees meer over het onderzoek