Het in beeld brengen van pijn bij dunnevezelneuropathie met fMRI

Laatste update: 16-10-2019

Bij chronische pijn, zoals bij mensen met dunnevezelneuropathie, weten we niet goed welke hersengebieden betrokken zijn. Het doel van dit onderzoek is om dat met functionele MRI vast te stellen. De functionele MRI kan mogelijk gebruikt worden bij het stellen van de diagnose en als meetinstrument voor toekomstige medicijntrials.

Dunnevezelneuropathie is een spierziekte waarbij pijn en gevoelsstoornissen op de voorgrond staan. Dit komt omdat de eindtakjes van de zenuwen vlak onder de huid (de dunne zenuwvezels) niet goed functioneren. Deze dunne zenuwvezels zijn onder andere verantwoordelijk voor het voelen van pijn en temperatuur. Alle prikkels en signalen die we ervaren, worden verwerkt in onze hersenen. Als we bijvoorbeeld op een punaise zouden staan, dan gaat er direct een signaal vanuit de voet via de zenuwen, naar het ruggenmerg en tenslotte de hersenen toe. Hier wordt het signaal geregistreerd, waarna via andere zenuwen de spieren worden geactiveerd en de voet gelijk wordt teruggetrokken. Bij deze vorm van pijn (acute pijn) is al lange tijd duidelijk welke hersengebieden hierbij betrokken zijn. Bij pijn die langer aanhoudt en ook in rust aanwezig is (chronische pijn), zoals bij dunnevezelneuropathie het geval is, is dit nog niet duidelijk.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke hersengebieden verantwoordelijk zijn voor de pijnregistratie in de hersenen van mensen met dunnevezelneuropathie. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van een speciale MRI-techniek: functionele MRI of fMRI. Met deze techniek kan de hersenactiviteit van mensen met dunnevezelneuropathie en gezonde vrijwilligers vergeleken worden. Dit doen de onderzoekers in rust en na een korte ‘warmte-prikkel’, omdat sommige patiënten bij warmte een toename van klachten hebben. Zo kunnen de onderzoekers beter begrijpen wat er precies gebeurt in de hersenen van mensen met dunnevezelneuropathie. Daarnaast kan de functionele MRI mogelijks gebruikt worden bij het stellen van de diagnose en om pijn op een objectieve manier te meten. Dit kan belangrijk zijn voor toekomstige medicijnonderzoeken.

Tussentijdse resultaten

In het eerste jaar hebben de onderzoekers 28 deelnemers gevonden. Het komende jaar zullen de onderzoekers dit aantal verder uitbreiden. Het doel is voor oktober 2020 60 deelnemers te hebben gevonden. De resultaten van het onderzoek zullen pas volgen wanneer alle deelnemers zijn gescand.

‘DVN de wereld uit!’

Met de campagne ‘DVN de wereld uit!‘ hebben we genoeg geld ingezameld om dit onderzoek te kunnen financieren. Laten we er samen voor zorgen dat ook het volgende onderzoek zo snel mogelijk van start kan gaan!

Over het onderzoek
Onderzoekers: Prof. dr. C.G. Faber & dr. J.G.J. Hoeijmakers
Centrum: Maastricht UMC+
Looptijd: 01-11-2018 t/m 01-11-2020
Bedrag: € 40.000,-
Thema: Beter meten
Meer over onze thema's

Manieren waarop jij kunt helpen

Jouw donatie komt 100% ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar DVN.

Doneer voor DVN

Maak een bijdrage over op IBAN NL82INGB0000000969 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds, Den Haag, en vermeld in de omschrijving ‘DVN de wereld uit’. Of doneer direct online.

Doneer direct

Deel dit onderzoek op Facebook

Jouw vrienden moeten ook op de hoogte zijn van dit onderzoek naar DVN, toch?

Deel nu op facebook

Deel dit onderzoek op Twitter

Heb jij zelf of ken jij iemand met DVN? Dat vind je het vast belangrijk dat jouw volgers meer weten over dit onderzoek.

Deel nu op twitter