Prinses beatrix ontvangt bloemen van patientambassadeur Isa

Onze ambassadeur Isa mocht Prinses Beatrix ontmoeten tijdens het symposium in 2012.

Disclaimer

 

Iedereen die gebruik maakt van websites van Prinses Beatrix Spierfonds gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Het Prinses Beatrix Spierfonds behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

INHOUD

Het Prinses Beatrix Spierfonds is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Prinses Beatrix Spierfonds streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Het Prinses Beatrix Spierfonds kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

AUTEURSRECHTEN

Op de website rust een auteursrecht van het Prinses Beatrix Spierfonds. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Links en verwijzingen naar andere websites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites. Het Prinses Beatrix Spierfonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt het Prinses Beatrix Spierfonds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons disclaimer beleid, neem dan contact met ons op.