Mark heeft het Guillain-Barré syndroom.

Mark heeft het Guillain-Barré syndroom.

Informatie over doneren en incasso

Rekeningnumer van het Prinses Beatrix Spierfonds

  • IBAN: NL82 INGB 0000 0009 69
  • BIC: INGBNL2A
  • Incassant ID: NL02ZZZ411516110000

DONEREN PER AUTOMATISCHE INCASSO

De machtiging voor automatische incasso die je aan het Prinses Beatrix Spierfonds hebt gegeven, heeft  een uniek kenmerk, het zogenaamde ‘machtigingskenmerk’. We vermelden je unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op jouw bankafschriften. Wanneer je het Prinses Beatrix Spierfonds op meerdere manieren steunt, dan heb je verschillende machtigingskenmerken.

IK DONEER PER ACCEPTGIRO. KAN IK DIT BLIJVEN DOEN?

De acceptgiro is een eenvoudig en betrouwbaar betaalmiddel. Nederlandse banken blijven dit betaalmiddel voorlopig faciliteren. Zo kunnen ook mensen die geen gebruik (kunnen) maken van internet het Prinses Beatrix Spierfonds steunen. Als je post van ons ontvangt met een bijgesloten acceptgiro, is het altijd mogelijk het betaalkenmerk over te nemen en te gebruiken voor een donatie via internetbankieren.

Wanneer je direct geld overmaakt op onze bankrekening NL82 INGB 0000 0009 69 ontvangen wij geen gegevens van de bank. In dat geval kunnen wij je niet bedanken voor je steun, óf informeren over werk van het Prinses Beatrix Spierfonds. Uiteraard kun je zelf op onze website teruglezen hoe we jouw gift zo goed mogelijk besteden.

OP WELK MOMENT INCASSEERT HET PRINSES BEATRIX SPIERFONDS?

Incasso donaties worden door ons altijd op de eerste dinsdag van de maand aan de bank aangeboden. Vanaf dat moment wordt het bedrag binnen enkele (maximaal vijf) werkdagen van je rekening afgeschreven. Als de eerste dinsdag van de maand een feestdag is, dan incasseren we de eerstvolgende werkdag. De data voor 2019  zijn hieronder terug te vinden:

2019

1 januari
5 februari
5 maart
2 april
7 mei
4 juni
2 juli
6 augustus
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Onze kwartaal, halfjaar en jaarlijkse incasso vinden tevens op de eerste dinsdag van de maand plaats. Afhankelijk van de maand waarin je donateur bent geworden vindt de incasso altijd in de afgesproken frequentie plaats. Voorbeeld: als je in februari donateur bent geworden dan zal voortaan de incasso met een kwartaal betaling altijd in februari, mei, augustus en november plaatsvinden, met een halfjaarlijkse betaling altijd in februari en augustus en een jaarlijkse betaling altijd in februari.

WAT DOET HET PRINSES BEATRIX SPIERFONDS ALS INCASSEREN NIET IS GELUKT?

Indien het ons niet lukt om het afgesproken bedrag te incasseren bij jouw bank, dan proberen wij het een maand later nog een keer. Vervolgens zullen wij nog twee van deze maandelijkse pogingen doen. Mocht het incasseren dan nog niet gelukt zijn, dan zullen wij het donateurschap beëindigen.

WAT IS EEN PRENOTIFICATIE?

Een prenotificatie is een soort vooraankondiging van de doorlopende incasso. Zo weet je wanneer het Prinses Beatrix Spierfonds het geld van je doorlopende incasso int en kunt je ervoor zorgen dat er voldoende saldo op jouw rekening staat.

HOE GAAT HET PRINSES BEATRIX SPIERFONDS PRENOTIFICEREN?

Het Prinses Beatrix Spierfonds zal uiterlijk 6 werkdagen voor de eenmalige incassoafschrijving, of de eerste incasso bij een doorlopende machtiging, door middel van een bericht via e-mail of post de dag van incasso aankondigen. Het Prinses Beatrix Spierfonds gaat ervan uit dat de door jou verstrekte gegevens zo correct en volledig mogelijk zijn, om je op tijd te kunnen informeren.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie  vragen over doneren aan het Prinses Beatrix Spierfonds? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@prinsesbeatrixspierfonds.nl of bel  070 – 3 607 607.