Algemene Voorwaarden Stemactie

Algemeen en deelname

 • De ‘Actieheld 2019′ verkiezing (hierna: de verkiezing) wordt georganiseerd door het Prinses Beatrix Spierfonds (hierna: PBS), gevestigd aan de Javastraat 86 te Den Haag.
 • Aan de verkiezing kan worden deelgenomen door  actievoerders voor het PBS (hierna: deelnemer(s)). Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van (een van) hun ouders/voogd hebben.
 • Om genomineerd te worden voor ‘Actieheld 2019’ moet de actie plaats hebben gevonden tussen oktober 2018 en september 2019
 • Het PBS selecteert 10 deelnemers voor de verkiezing op basis van ingezonden suggesties en eigen inzicht.
 • De verkiezing bestaat uit een stemactie. Uit de tien deelnemers wordt één winnaar gekozen. De winnaar wordt gekozen door middel van een deskundige jury (50%) en een online stemactie (50%) op de website van het PBS
 • Aan de online stemactie kan worden deelgenomen door alle inwoners van Nederland (hierna: stemmer(s)).
 • De jury bestaat uit Jan-Ite de Ruijter-directeur van het PBS, Finke Holsteijn – Senior Fondsenwerver Acties & Events en Chantal Luijendijk – Fondsenwerver Acties & Events van het PBS.
 • Meedoen aan de online stemactie op de website van het PBS kan van 16 september tot en met 14 oktober 2019.
 • Er kan alleen gestemd worden als je in het bezit bent van een e-mailadres.
 • Per e-mailadres kan er één stem uitgebracht worden.
 • Na 14 oktober beslist de jury welke deelnemers hun 50% stemmen krijgen.

Delen van foto en verhalen

 • Het PBS en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zullen de rechten op teksten, foto’s, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken respecteren. De foto’s of video’s die door de deelnemers worden ingediend mogen zonder overleg met de deelnemers en rechten vrij gebruikt worden voor activiteiten ter promotie van de stemactie.