Michiel, de zoon van Hans, overleed in 1985. Hij was toen nog maar 13.

Geven voor de toekomst

“Ik ben inmiddels in een fase gekomen waarin leeftijdsgenoten om mij heen overlijden. Het is tijd om onze nalatenschap testamentair vast te laten leggen."

Lees het verhaal van Hans

Nalatenschap

Nalaten aan het Prinses Beatrix Spierfonds kan op meerdere manieren.

Erfstelling of legaat

De twee meest bekende manieren van nalaten zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling wordt het fonds in een testament opgenomen als erfgenaam. De gever bepaalt dan dat een bepaald percentage van alle bezittingen voor het Prinses Beatrix Spierfonds bestemd is. Met een legaat wordt een vast bedrag, een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan het fonds toegekend. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Fonds op naam

Het Prinses Beatrix Spierfonds biedt de mogelijkheid om een Fonds op naam op te richten. Hiermee wordt een fonds opgericht met een specifieke doelstelling binnen de algemene doelstelling van het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds kan worden opgericht bij leven of na overlijden door het fonds op te nemen in een testament. De regels van het Fonds op naam worden in overleg vastgesteld.

Algemeen

In 2012 zijn de aan het Prinses Beatrix Fonds gelieerde stichtingen (Stichting Prinses Beatrix Huntington Fonds, Stichting Prinses Beatrix MS Fonds, Stichting Prinses Beatrix Parkinson Fonds, Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds) ontbonden. Deze stichtingen hadden gerichte fondsenwerving ten doel voor bepaalde ziektebeelden. Stichting Prinses Beatrix Spierfonds heeft de werkzaamheden van Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds voortgezet. Voor de werkzaamheden van de drie eerstgenoemde stichtingen geldt dat deze op grond van daartoe door Stichting Prinses Beatrix Spierfonds gesloten overeenkomsten door derden worden uitgevoerd.