Voor hetzelfde geld, meer geven

Een gift aan het fonds kan fiscaal aftrekbaar zijn. Hoeveel voordeel dit oplevert verschilt per situatie. We vertellen er graag meer over.

Schenken met belastingvoordeel

Een gift aan het Prinses Beatrix Spierfonds is aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer je tussen de 1% en 10% van je verzamel-inkomen schenkt. Je kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende goede doelen binnen een jaar bij elkaar optellen. Voorwaarde is dat het om giften gaat aan organisaties die geregistreerd staan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een ANBI-status.

Periodieke gift

Er is ook een methode waarbij je gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht inkomen of de hoogte van de gift. Met een periodieke gift doneer je 5 jaar lang een vast bedrag voor onderzoek naar spierziekten. Je legt je afspraken met het Prinses Beatrix Spierfonds gemakkelijk vast in een (online) overeenkomst. Dankzij dit belastingvoordeel kun je meer doneren, zonder dat het je meer kost.

Download de overeenkomst periodiek schenken

Hoe werkt het?

  • Je legt je gift (online) vast in een schenkingsovereenkomst. Sinds 2014 is vastlegging bij een notaris niet meer nodig.
  • Omdat de periodieke schenking volledig aftrekbaar is, profiteer je van belastingvoordeel. Een voorbeeld: je doneert € 100 per jaar. Wanneer je in de inkomstenschijf van 42% valt, ontvang je €42 van de Belastingdienst terug.
  • Je kunt dit belastingvoordeel gebruiken om jouw donatie te verhogen. Dankzij het belastingvoordeel schenk je een hoger bedrag, zonder dat het je meer geld kost. Zo kun je nog meer betekenen voor mensen met een spierziekte.

De voorwaarden voor een periodieke schenking zijn dat je ten minste vijf jaar een bepaald bedrag schenkt en dat de gift in een overeenkomst wordt vastgelegd. De schenking kan niet tussentijds stop worden gezet en het volledige bedrag dient vóór 31 december van elk jaar op onze rekening te staan.

Goed om te weten

Als je het afgelopen jaar voor het ondertekenen van de overeenkomst al donaties hebt gedaan, zijn deze geen onderdeel van de schenking. Het kan daarom verstandig zijn om de overeenkomst per 1 januari van het volgende kalenderjaar in te laten gaan in plaats van per direct, zodat je jezelf niet verplicht tot het doen van een dubbele donatie.

Eenvoudig geregeld

Aan het sluiten van een schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden en het is niet nodig een notaris in te schakelen. Download de overeenkomst periodiek schenken en eventueel de betalingsvolmacht. Nadat het ingevuld is, kun je dit (zonder postzegel) opsturen naar:

Prinses Beatrix Spierfonds
Antwoordnummer 850
2501 WB Den haag