Een grote groep schoolkinderen verzamelde al weken lang lege flessen om zo als eerste hun statiegeldbonnen te kunnen doneren bij de statiegeldactie van Dirk van den Broek.

Deze kinderen verzamelde lege flessen om zo als eerste hun statiegeldbonnen te kunnen doneren.

Statiegeldbonnen in de strijd tegen spierziekten

In veel supermarkten kunnen statiegeldflessen worden ingeleverd. De meeste supermarkten vinden het leuk om mee te werken aan een statiegeldactie voor het goede doel. Voor het Prinses Beatrix Spierfonds is dit een unieke kans voor een statiegeldactie van de plaatselijke supermarkt. Hier kan jij bij helpen!

Hoe kun jij helpen?

Ervaring heeft geleerd dat het goed werkt als het door een klant van de supermarkt zelf gevraagd wordt.Probeer het gewoon, wij leveren alles aan wat de supermarkt nodig heeft om mee te doen. Dit zijn de stappen:

  1. Bereid je voor door de introductiebrief en informatiefolders van het Prinses Beatrix Spierfonds hiernaast te downloaden.
  2. Bezoek een supermarkt en vraag de bedrijfsleider of eigenaar persoonlijk te spreken.
  3. Vertel je relatie met het Prinses Beatrix Spierfonds en vraag of je uit naam van het fonds een box voor statiegeldbonnetjes mag neerzetten. Bespreek ook hoelang de box kan blijven staan. Vaak heeft de supermarkt zelf een statiegeldbox die je hiervoor kunt gebruiken.
  4. Je kunt tijdens of na je gesprek de introductiebrief en folders van het Prinses Beatrix Spierfonds laten zien en achterlaten. Zo weet de supermarktmanager dat alles in orde is.
  5. Geef de actie door aan Chantal Luijendijk via actie@spierfonds.nl en vermeld welke materialen je wilt ontvangen.
  6. Kan of wil de supermarkt op het moment niet meewerken? Vraag het gerust over een half jaar nog eens.

Tip: Zoek het dicht bij huis, persoonlijk contact werkt het beste

Na de actie

Als de statiegeldactie is afgelopen, moet de opbrengst zorgvuldig geteld en overgemaakt worden naar IBAN NL82INGB0000000969 ten name van het Prinses Beatrix Spierfonds met vermelding van ‘Statiegeldactie’ plus de naam van de supermarkt. Dat kan op twee manieren:

A) Leeg samen met je contactpersoon bij de supermarkt de statiegeldbox en tel de opbrengst. De supermarkt maakt het bedrag over.

B) Leeg de statiegeldbox en laat alle bonnen scannen door de caissière. Je krijgt dan het geldbedrag contant mee en jij maakt hetzelfde bedrag via je eigen rekening over.

In beide gevallen moet je het kwitantieformulier invullen en inleveren bij het fonds. Dat kan per mail naar actie@spierfonds.nl of per post naar Prinses Beatrix Spierfonds, t.a.v. Statiegeldactie, antwoordnummer 850, 2501 WB Den Haag.

Contact

Heb je hulp nodig bij het organiseren van de statiegeldactie of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Danielle Zwinkels via actie@spierfonds.nl of 070 3 607 607.

Onderzoek naar spierziekten

Met de opbrengst van de statiegeldactie en andere campagnes maakt het Prinses Beatrix Spierfonds wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten mogelijk. Op dit moment financieren we zo’n 40 onderzoeken in Nederland. Met als doel om uiteindelijk spierziekten te kunnen behandelen en tot het zover is het leven van mensen met een spierziekten gemakkelijker te maken.

Lees meer over spierziekten