Nieuwe leden Gebruikerscommissie gezocht

18-10-2018

nieuws - gebruikerscommissie - prinses beatrix spierfonds

De Gebruikerscommissie van het fonds bestaat uit patiënten(vertegenwoordigers) en
zorgverleners die ons adviseren over te financieren onderzoeken.

Het Prinses Beatrix Spierfonds is op zoek naar zorgverleners, zoals revalidatieartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die ervaring hebben met de behandeling van spierziekten voor onze Gebruikerscommissie. Deze commissie van patiënten(vertegenwoordigers) en zorgverleners adviseert het fonds over te financieren onderzoeken.

Wat is de Gebruikerscommissie?

Het ultieme doel van het fonds is alle spierziekten de wereld uit. Het middel daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar kunnen onderzoekers hun onderzoeksaanvragen bij ons indienen. Bij het beoordelen hiervan vinden wij de stem van de patiënt erg belangrijk. Zij kunnen immers als geen ander aangeven welke problemen zij relevant vinden om te onderzoeken. De Gebruikerscommissie adviseert het Prinses Beatrix Spierfonds over te financieren onderzoeken. De Gebruikerscommissie bestaat uit leden die belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek, zoals patiënten, hun achterban, en zorgverleners. Naast de buitenlandse experts en onze Wetenschappelijke Adviesraad, beoordelen zij alle onderzoeksaanvragen op relevantie, impact en patiëntenparticipatie. De Gebruikerscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar.

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar zorgverleners die ervaring hebben met de behandeling van spierziekten, maar geen actieve rol hebben in onderzoek. Naast patiëntvertegenwoordigers bestaat de Gebruikerscommissie momenteel uit twee revalidatieartsen, een fysiotherapeut en een ergotherapeut, maar ook zorgverleners van andere disciplines zijn welkom zich aan te melden. Leden van de Gebruikerscommissie dienen op een onafhankelijke en kritische manier te kunnen bijdragen aan de beoordeling van onderzoek.

Meer weten?

Heb je interesse in deelname of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderzoek@spierfonds.nl.

Meld je aan        Lees meer over onze werkwijze