Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Informatie voor onderzoekers

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is alle spierziekten de wereld uit. Het middel daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. En omdat het vinden van een behandeling een lange weg is, willen we in de tussentijd de kwaliteit van leven van patiënten nu verbeteren. Ook hiervoor is onderzoek een belangrijk middel. Bij beide typen onderzoek staat de patiënt voorop, we willen voor hen het verschil maken. Per jaar honoreert het fonds acht tot tien nieuwe onderzoeken. Deze zijn ingedeeld in twee pijlers: wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van een medicijn of behandeling en wetenschappelijk onderzoek naar een betere kwaliteit van leven voor patiënten in het hier en nu. Daarnaast investeert het fonds middelen in een derde pijler: het stimuleren van het onderzoeksveld.

Subsidierondes 2016-2017

Voor 2016-2017 heeft het Prinses Beatrix Spierfonds twee subsidierondes voor wetenschappelijk onderzoek geopend. We hebben onze bestaande subsidierondes geüpdatet en in een nieuw jasje gegoten, met veel aandacht voor relevantie en impact. De subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ richt zich op alle stappen naar een gerichte therapie voor spierziekten. De subsidieronde ‘Een beter leven voor spierziektepatiënten nu’ heeft als doel om de kwaliteit van leven van patiënten op korte termijn te verbeteren. De deadline voor beide rondes was maandag 3 oktober. Alle benodigde informatie over de subsidierondes vindt u op ons subsidieportaal.

Subsidieronde ‘Op weg naar therapie’

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. De zoektocht naar een therapie beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Het fonds financiert onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is.
Budget: € 50.000 – € 250.000
Deadline: maandag 3 oktober 2016, 14.00 uur

Binnen de ronde ‘Op weg naar therapie’ kunnen we gemiddeld 30% van de aanvragen honoreren. Daarnaast wordt elke paar jaar een Wetenschapsprijs uitgereikt van 1 miljoen voor baanbrekend onderzoek. De meest recente Wetenschapsprijs is uitgereikt in september 2014, aan prof. dr. S.M. van der Maarel.

Subsidieronde ‘Een beter leven voor spierziektepatiënten nu’

Een betere kwaliteit van leven voor spierziektepatiënten. Dat wil het Prinses Beatrix Spierfonds bereiken met deze subsidieronde. Om het dagelijks leven van de 200.000 spierziektepatiënten in Nederland op korte termijn makkelijker, beter, prettiger te maken. Op fysiek, sociaal en mentaal vlak. Wij vinden het belangrijk dat spierziektepatiënten grip hebben op hun eigen leven, kunnen meedoen in de samenleving en lekker in hun vel zitten. Hiervoor is onderzoek een belangrijk middel. Ons doel met deze subsidieronde is het financieren van onderzoek naar (therapeutische) interventies die de kwaliteit van leven van spierziektepatiënten op korte termijn kunnen verbeteren.
Budget: € 50.000 – € 250.000
Deadline: maandag 3 oktober 2016, 14.00 uur

Het Prinses Beatrix Spierfonds besteedt gemiddeld 20% van het totale onderzoeksbudget aan onderzoek naar de verbetering van kwaliteit van leven.

Stimuleren onderzoeksveld

Een ander belangrijk aandachtspunt is het stimuleren van de kwaliteit van het onderzoeksveld. We vinden het belangrijk dat het beste talent voor ons onderzoeksveld kiest, uitmuntend wordt opgeleid en kan doorgroeien tot de top. Ook willen we dat spierziekten worden ingebed binnen het primaire aandachtsgebied van UMC’s. Hiervoor zetten we middelen in die zowel beginnend als gevestigd talent stimuleren. Om zo de continuïteit en hoge kwaliteit van het spierziektenonderzoek in Nederland te waarborgen.

Scholarships

Het Prinses Beatrix Spierfonds stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland in het kader van een universitaire masteropleiding. Universitaire studenten kunnen minimaal twee maanden voor aanvang van de stage een aanvraag indienen voor een maximum bedrag van € 2.000,-. Bezoek het subsidieportaal voor onder andere meer informatie over het indienen van aanvragen en het subsidiereglement.

Muscles2Meet

Vanaf 2017 organiseert het fonds tweejaarlijks Muscles2Meet, een symposium voor alle in spierziektenonderzoek werkzame promovendi. Het doel is om jong talent kennis te laten maken met elkaar en het Nederlandse spierziektenveld en hen zo te inspireren.

Spierziekten fellowship

Vanaf 2015 kent het Prinses Beatrix Spierfonds jaarlijks een fellowship toe. De speciale kwalificatie in de neuromyologie is ontwikkeld door stichting ISNO en er zijn sinds 2001 al 19 neuromyologen opgeleid d.m.v. het fellowship. Doelstelling van deze speciale kwalificatie is het opleiden van getalenteerde en gemotiveerde jonge neuromyologen om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van neuromusculaire ziekten en van het onderzoek in Nederland.

De deadline voor indieningen is 1 oktober 2017. Bekijk hier de opleidingseisen.
Het aanmeldingsformulier kan gestuurd worden naar onderzoek@spierfonds.nl t.a.v. Toewijzingscommissie Fellowship.

Jaarprijs Neuromusculaire ziekten

Ieder jaar kent het fonds in samenwerking met Spierziekten Centrum Nederland de jaarprijs Neuromusculaire ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door, een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De eerste auteur mag niet ouder dan veertig jaar zijn en hij/zij kan slechts met één artikel meedingen.

De deadline voor indieningen voor 2016 is op 1 november verstreken.