Informatie voor onderzoekers

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is alle spierziekten de wereld uit. Het middel daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. En omdat het vinden van een behandeling een lange weg is, willen we in de tussentijd de kwaliteit van leven van patiënten nu verbeteren. Ook hiervoor is onderzoek een belangrijk middel. Bij beide typen onderzoek staat de patiënt voorop, we willen voor hen het verschil maken. Per jaar honoreert het fonds acht tot tien nieuwe onderzoeken. Deze zijn ingedeeld in twee pijlers: wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van een medicijn of behandeling en wetenschappelijk onderzoek naar een betere kwaliteit van leven voor patiënten in het hier en nu. Daarnaast investeert het fonds middelen in een derde pijler: het stimuleren van het onderzoeksveld.

Subsidierondes

Er vinden twee jaarlijkse subsidierondes plaats met elk een eigen thema:

 • Op weg naar therapie
  Deze subsidieronde richt zich op alle stappen naar een gerichte therapie voor spierziekten.
 • Een beter leven nu
  Het doel van deze subsidieronde is de lichamelijke klachten van patiënten op korte termijn te verminderen.

Lees meer over onze subsidierondes

Stimuleren onderzoeksveld

Een ander belangrijk aandachtspunt is het stimuleren van de kwaliteit van het onderzoeksveld. We vinden het belangrijk dat het beste talent voor ons onderzoeksveld kiest, uitmuntend wordt opgeleid en kan doorgroeien tot de top. Ook willen we dat spierziekten worden ingebed binnen het primaire aandachtsgebied van UMC’s. Om de hoge kwaliteit van het veld te behouden, investeert het fonds in:

 • Scholarships
  Het fonds kent subsidies toe voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland.
 • Jaarprijs neuromusculaire ziekten
  De jaarprijs wordt jaarlijks toegekend aan een jonge onderzoeker die excellent onderzoek heeft verricht.
 • Muscles2Meet 
  Elke twee jaar organiseert het fonds Muscles2Meet, een tweedaags symposium voor promovendi.
 • Spierziekten fellowship
  Het fellowship wordt jaarlijks toegekend aan een jonge neuroloog die zich wil specialiseren in de spierziekten.
 • Bijzondere leerstoelen
  Met bijzondere leerstoelen willen we het onderzoek en onderwijs op het gebied van spierziekten bevorderen.

Lees meer over het stimuleren van het onderzoeksveld