Prinses Beatrix omringd door jonge onderzoekers tijdens Muscles2Meet 2016.

Stimuleren onderzoeksveld

Het wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten in Nederland loopt mee in de top van het internationale onderzoek. We hebben al belangrijke mijlpalen bereikt. Om de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderzoeksveld te behouden, zetten we verschillende middelen in.

Scholarships

Het Prinses Beatrix Spierfonds stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland in het kader van een universitaire masteropleiding. Universitaire studenten kunnen minimaal twee maanden voor aanvang van de stage een aanvraag indienen voor een maximum bedrag van € 2.000,-. Aanvragen van een scholarship kan via ons subsidieportaal, waar meer informatie over de scholarships te vinden is.

Jaarprijs Neuromusculaire ziekten

Ieder jaar kent het fonds in samenwerking met Spierziekten Centrum Nederland de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door, een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De eerste auteur mag niet ouder dan veertig jaar zijn en kan slechts met één artikel meedingen.

De deadline voor indieningen is op 1 november 2019. Indienen kan vanaf september.

Muscles2Meet

Vanaf 2017 organiseert het fonds tweejaarlijks Muscles2Meet, een symposium voor alle in spierziektenonderzoek werkzame promovendi. Het doel is om jong talent kennis te laten maken met elkaar en het Nederlandse spierziektenveld en hen zo te inspireren. De volgende editie van Muscles2Meet vindt plaats op 24 en 25 mei 2019.

Spierziekten fellowship

Vanaf 2015 kent het Prinses Beatrix Spierfonds jaarlijks een fellowship toe. De speciale kwalificatie in de neuromyologie is ontwikkeld door stichting ISNO en er zijn sinds 2001 al 19 neuromyologen opgeleid d.m.v. het fellowship. Doelstelling van deze speciale kwalificatie is het opleiden van getalenteerde en gemotiveerde jonge neuromyologen om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van neuromusculaire ziekten en van het onderzoek in Nederland.

De deadline voor indieningen is op 1 mei 2019. Aanvragen van een fellowship kan via ons subsidieportaal, waar meer informatie over het fellowship te vinden is.

Bijzondere leerstoelen

Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert, indien noodzakelijk, het instellen van bijzondere leerstoelen op het gebied van neuromusculaire ziekten om ervoor te zorgen dat deze een strategische positie krijgen binnen universitair medische centra. Samen met het onderzoeksveld monitoren we zowel het klinische als het meer basale veld om te bepalen waar hiaten zijn of gaan vallen. Indien het fonds zelf een mogelijke kandidaat wil aandragen of is benaderd door een centrum zelf, zal dit ook in het overleg worden besproken.

Terug naar informatie voor onderzoekers