Ons belangrijkste middel in deze strijd tegen spierziekten is wetenschappelijk onderzoek.

Subsidierondes 2018-2019

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. En omdat het vinden van een behandeling een lange weg is, financieren we ook onderzoek dat de kwaliteit van leven van patiënten nu kan verbeteren. In twee verschillende subsidierondes kunnen Nederlandse onderzoekers hun onderzoeksvoorstel indienen. De ronde ‘Op weg naar therapie’ opent half juli en heeft als deadline begin oktober. De subsidieronde ‘Een beter leven nu’ opent januari en heeft als deadline half april.

OP WEG NAAR THERAPIE

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. De zoektocht naar een therapie beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Het fonds financiert onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. Uitgebreide informatie over de subsidieronde vindt u op ons subsidieportaal.

Aan te vragen bedrag: € 50.000 – € 280.000
Deadline: oktober 2019 (rond opent medio 2019)

Binnen de ronde ‘Op weg naar therapie’ kunnen we gemiddeld 30% van de aanvragen honoreren. Daarnaast wordt elke paar jaar een Wetenschapsprijs uitgereikt van 1 miljoen voor baanbrekend onderzoek. De meest recente Wetenschapsprijs is uitgereikt in september 2014, aan prof. dr. S.M. van der Maarel.

EEN BETER LEVEN NU

De zoektocht naar behandelen en genezen gaat onverminderd door. Maar dit soort onderzoek neemt veel tijd in beslag. Tijd die sommige spierziektepatiënten helaas niet hebben. Daarom willen we ook de patiënten van vandaag helpen. Om het leven met een spierziekte draaglijker te maken, het liefst op zeer korte termijn. Vanwege lichamelijke klachten als vermoeidheid en pijn kunnen veel spierziektepatiënten niet alles doen wat ze willen en zijn ze beperkt in hun dagelijks handelen. Met de subsidieronde ‘Een beter leven nu’ willen wij hier wat aan doen. Het doel van deze subsidieronde is investeren in onderzoek naar concrete, in de praktijk toepasbare oplossingen die de lichamelijke klachten van spierziektepatiënten verminderen. Uitgebreide informatie over de subsidieronde vindt u op ons subsidieportaal.

Aan te vragen bedrag: € 50.000 – € 100.000
Deadline: 16 april 2019

Bij deze wijzen wij er u graag op dat de stem van de patiënt een belangrijk beoordelingscriterium is van onze Gebruikerscommissie. Daarom adviseren we u om tijdig contact op te nemen met een relevante patiëntenorganisatie om hen op tijd bij de opzet van het onderzoek te betrekken en voldoende gelegenheid te geven om eventueel een aanbevelingsbrief te schrijven.

Terug naar informatie voor onderzoekers