Ons belangrijkste middel in deze strijd tegen spierziekten is wetenschappelijk onderzoek.

Subsidierondes 2018-2019

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. En omdat het vinden van een behandeling een lange weg is, financieren we ook onderzoek dat de kwaliteit van leven van patiënten nu kan verbeteren. In twee verschillende subsidierondes kunnen Nederlandse onderzoekers hun onderzoeksvoorstel indienen. De ronde ‘Op weg naar therapie’ opent half juli en heeft als deadline begin oktober. De subsidieronde ‘Een beter leven voor spierziektepatiënten nu’ is een half jaar verschoven om de aanvraaglast voor onderzoekers en het fonds beter te verdelen.

OP WEG NAAR THERAPIE

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. De zoektocht naar een therapie beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Het fonds financiert onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. Uitgebreide informatie over de subsidieronde vindt u op ons subsidieportaal.

Aan te vragen bedrag: € 50.000 – € 280.000
Deadline: oktober 2018

Binnen de ronde ‘Op weg naar therapie’ kunnen we gemiddeld 30% van de aanvragen honoreren. Daarnaast wordt elke paar jaar een Wetenschapsprijs uitgereikt van 1 miljoen voor baanbrekend onderzoek. De meest recente Wetenschapsprijs is uitgereikt in september 2014, aan prof. dr. S.M. van der Maarel.

EEN BETER LEVEN VOOR SPIERZIEKTEPATIËNTEN NU

Een betere kwaliteit van leven voor spierziektepatiënten. Dat wil het Prinses Beatrix Spierfonds bereiken met deze subsidieronde. Om het dagelijks leven van de 200.000 spierziektepatiënten in Nederland op korte termijn makkelijker, beter, prettiger te maken. Op fysiek, sociaal en mentaal vlak. Wij vinden het belangrijk dat spierziektepatiënten grip hebben op hun eigen leven, kunnen meedoen in de samenleving en lekker in hun vel zitten. Hiervoor is onderzoek een belangrijk middel. Ons doel met deze subsidieronde is het financieren van onderzoek naar (therapeutische) interventies die de kwaliteit van leven van spierziektepatiënten op korte termijn kunnen verbeteren. Uitgebreide informatie over de subsidieronde vindt u op ons subsidieportaal.

Aan te vragen bedrag: € 50.000 – € 250.000
Deadline: voorjaar 2019 (ronde opent eind 2018)

Bij deze wijzen wij er u graag op dat de stem van de patiënt een belangrijk beoordelingscriterium is van onze Gebruikerscommissie. Daarom adviseren we u om tijdig contact op te nemen met een relevante patiëntenorganisatie om hen op tijd bij de opzet van het onderzoek te betrekken en voldoende gelegenheid te geven om eventueel een aanbevelingsbrief te schrijven.

Het Prinses Beatrix Spierfonds besteedt gemiddeld 20% van het totale onderzoeksbudget aan onderzoek naar de verbetering van kwaliteit van leven.

Terug naar informatie voor onderzoekers