Bestuur

Als goed doel vinden we het belangrijk dat we transparant zijn over onze organisatie en hoe we bestuurd worden. De dagelijkse aansturing van het Prinses Beatrix Spierfonds en het toezicht hierop is bij het fonds gescheiden. De directeur geeft leiding aan de organisatie, het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en is eindverantwoordelijk.

Bestuur

De taken van ons bestuur zijn onder andere het bepalen van het beleid, vaststellen van de financiële richtlijnen en het toezicht op de directeur. Onze bestuursleden bekleden hun bestuursfunctie vrijwillig en onbezoldigd en zetten zich naast hun bestuursfunctie ook regelmatig actief in voor het fonds.

Ons bestuur vormt ook het bestuur van Stichting Exploitatie Vakantiehuizen Prinses Beatrix Spierfonds. De stichting vormt een economische eenheid met Stichting Prinses Beatrix Spierfonds. De doelstelling is het exploiteren, huren en verhuren van vakantiehuizen voor mensen die lijden aan een van de ziektebeelden die onder de doelstelling van het Prinses Beatrix Spierfonds vallen. De Stichting Vakantiehuizen Prinses Beatrix Spierfonds heeft de ANBI-status. Het fiscaal nummer van deze stichting is 805861920.

Het rooster van aftreden vind je hier. Meer informatie over onze directie en ons bestuur vind je in ons jaarverslag.

Directeur

Jan-Ite de Ruijter is directeur van het Prinses Beatrix Spierfonds. Hij heeft de dagelijkse leiding, geeft richting aan de uitvoering van het beleid en stuurt 28 medewerkers aan.

Lees meer over onze medewerkers
directeur jan-ite verwelkomt beschermvrouwe prinses beatrix

Directeur Jan-Ite de Ruijter verwelkomt beschermvrouwe Prinses Beatrix tijdens Free To Move.

 

Directieregelement

Het directiereglement vormt een aanvulling op hetgeen in de statuten van de stichting is geregeld ten aanzien van de directie en de verhouding van de directie tot het bestuur.

Beloningsbeleid

Ten aanzien van het directiesalaris houdt het fonds zich aan de Code voor Goed Bestuur voor Goede Doelen, opgesteld door de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Het brutosalaris van de directeur van het Prinses Beatrix Spierfonds in 2018 (€ 114.075 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van deze adviesregeling. De directeur ontvangt geen dertiende maand of andere bonusregeling.

Lees meer over ons beloningsbeleid