Gebruikerscommissie

Bij het beoordelen van onderzoeksaanvragen vinden wij de stem van de patiënt erg belangrijk. Patiënten kunnen immers als geen ander aangeven welke problemen zij relevant vinden om te onderzoeken. De Gebruikerscommissie adviseert het Prinses Beatrix Spierfonds over te financieren onderzoeken. De Gebruikerscommissie bestaat uit leden die belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek, zoals patiënten, hun achterban, en zorgverleners. Naast de buitenlandse experts en onze Wetenschappelijke Adviesraad, beoordelen zij alle onderzoeksaanvragen op relevantie, impact en patiëntenparticipatie.

De leden

  • Maya Aumaj: patiëntvertegenwoordiger
  • Saskia van Exter: fysiotherapeut, Rijnlands Revalidatiecentrum
  • Wesley Fechter: patiëntvertegenwoordiger
  • Ingrid de Groot: patiëntvertegenwoordiger
  • Drs. Manon Janse: revalidatiearts, Reade
  • Dr. Madelon Kroneman: patiëntvertegenwoordiger
  • Drs. Ruud Margry: revalidatiearts, Revalidatiecentrum Heliomare
  • Els Symons-Josemans: patiëntvertegenwoordiger
  • Mirjam van Tol: ergotherapeut, Sophia Revalidatiecentrum Den Haag