Medewerkers

Het fonds is gevestigd aan de Javastraat in Den Haag. Op het kantoor werken 18 mensen:

 • Drs. Jan-Ite de Ruijter: Directeur
 • Hanneke Siegert: Directiesecretaris
 • Dr. Ellen Sterrenburg: Manager Beleid & Onderzoek
 • Dr. Simone van den Berge: Senior Onderzoekscoördinator
 • Drs. Marije Geilenkirchen: Onderzoekscoördinator
 • Anny Lee: Financiën
 • Tsy-Ying Lo: Financiën
 • Sonja van der Velden: Manager Communicatie
 • Eline van Alphen: Communicatieadviseur
 • Floor Bökkerink: Communicatieadviseur
 • Finke Holsteijn: Senior Fondsenwerver Acties & Events
 • Chantal Luijendijk: Fondsenwerver Acties & Events
 • Rivka Smit: Relatiemanager ‘SMA de wereld uit’
 • Joanna van Drongelen: Hoofd collecte & vrijwilligersorganisatie
 • Tanja van Groos: Teamleider Service & Contact
 • Betteke Korstanje: Medewerker Service & Contact (Vakantiehuizen- & Collecteadministratie)
 • Renske Hakvoort: Medewerker Service & Contact (Donateursadministratie)
 • Manuela Hooijdonk: Postkamer & huishoudelijke dienst

De directeur geeft leiding aan de organisatie, het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en is eindverantwoordelijk.

Lees meer over het bestuur

Integriteit

Wij kunnen onze rol als de financiële motor in de strijd tegen spierziekten alleen optimaal vervullen als onze belanghebbenden vertrouwen hebben in de professionele en integere wijze waarop wij opereren. Medewerkers en vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds dienen zich er voortdurend van bewust te zijn dat hun handelen het belang van het fonds moet dienen. In onze integriteitscode staan de regels die beschrijven wat wij binnen de organisatie normaal gedrag vinden. In de code is beschreven wat je wel of niet mag doen. De code beoogt situaties te voorkomen waardoor de integriteit van het Prinses Beatrix Spierfonds in het geding kan zijn. Deze doelstelling kan alleen bereikt worden met de inzet van alle medewerkers en andere betrokken personen die binnen, voor of namens het Spierfonds werkzaam zijn.

Beloningsbeleid

Het fonds hanteert voor de beloning van alle medewerkers een salarisschaal die is afgeleid van de BBRA-schalen. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8,33% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Het fonds kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.

Lees meer over ons beloningsbeleid

Vrijwilligers

In heel Nederland zijn er ontzettend veel vrijwilligers die zich ieder jaar voor het fonds in zetten. Voor bijvoorbeeld onze collecte, maar ook met acties en voorlichting. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het fonds in de strijd tegen spierziekten.

Bekijk hoe jij kunt helpen