OPEN EN TRANSPARANT

Het fonds zet zich in voor iedereen in Nederland die een spierziekte heeft, ruim 200.000 mensen. Dat doet het fonds eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. Wij zijn dit verplicht aan iedereen die op ons rekent, ons vertrouwt en ons steunt. Ons jaarverslag en onze jaarrekening zijn dan ook voor iedereen toegankelijk.

KEURMERKEN

cbf keurmerkHet CBF-Erkenningspaspoort – transparantie in één oogopslag
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van het Prinses Beatrix Spierfonds,  als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

ANBI
De Belastingdienst heeft het Prinses Beatrix Spierfonds aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. En het Prinses Beatrix Spierfonds hoeft bij betaling aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

Standpunt dierproeven

Het Prinses Beatrix Spierfonds is lid van de Samenwer­kende Gezondheidsfondsen (SGF) in Nederland. De 21 gezondheidsfondsen van de SGF hebben een gezamenlijk standpunt over de inzet van dierproeven geformuleerd.

Helaas zijn dierproeven in een deel van het onderzoek naar spierziekten nog onvermijdelijk. Niet voor alle typen van onderzoek bestaan al geschikte alternatieven voor dierproeven. Gelukkig zijn voor het overgrote deel van de onderzoeken geen dieren meer nodig. Daar is de afgelopen tientallen jaren al veel in verbeterd. Waar mogelijk maken onderzoekers als alternatief gebruik van cellen die zijn gekweekt in het laboratorium, computermodellen of proefpersonen. Op dit moment besteedt het fonds gemiddeld 1,5% van het totale onderzoeksbudget aan dierproeven. En we blijven actief bevorderen dat onderzoekers de komende jaren steeds meer alternatieven voor proefdieren vinden. Zo ontwikkelen we momenteel een muscle-on-a-chip als alternatief voor dierproeven.