Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Psychologische aanpak van pijn bij dunnevezelneuropathie

Laatste update: 30-07-2019

Pijn is een veelvoorkomende klacht bij dunnevezelneuropathie. Het doel van dit onderzoek is om een gerichte psychologische aanpak te ontwikkelen, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met dunnevezelneuropathie kan verbeteren.

onderzoek - w.ok17-09 hoeijmakers - dunnevezelneuropathie - prinses beatrix spierfonds

Mensen met dunnevezelneuropathie hebben vaak hevige pijn. Deze kan erg invaliderend zijn en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Behandeling van een onderliggende aandoening of met pijnstillers helpt vaak onvoldoende. Aandoeningen waarbij zenuwpijn centraal staat, gaan vaak gepaard met gevoelens van angst en somberheid. Alhoewel neuropathische pijn een lichamelijke oorzaak heeft, lijken dus ook psychologische factoren een rol te spelen. Psychologische behandelingen kunnen deze factoren beïnvloeden.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een gerichte psychologische behandelmethode te ontwikkelen tegen pijn bij dunnevezelneuropathie. In de eerste fase van het onderzoek interviewen de onderzoekers mensen met dunnevezelneuropathie om te achterhalen hoe zij tegen pijn, functioneren en kwaliteit van leven aankijken. Op basis van eerder verzamelde informatie en nieuwe vragenlijsten zullen de onderzoekers vervolgens psychologische factoren definiëren die een rol spelen bij neuropathische pijn. In de laatste fase van het onderzoek worden 15 patiënten met drie psychologische behandelmethoden behandeld, om zo te kijken welke behandeling het beste effect heeft.

Tussentijdse resultaten

De onderzoekers hebben allereerst een interview ontworpen om de psychologische factoren van pijn bij dunnevezelneuropathie te kunnen onderzoeken. Vervolgens hebben de onderzoekers drie groepen patiënten hiermee geïnterviewd. De resultaten hiervan worden momenteel geanalyseerd. Daarnaast is een selectie gemaakt van vragenlijsten die naar een grotere groep patiënten zullen worden gestuurd. Met de verkregen informatie worden de therapieën geselecteerd die in het behandeldeel worden onderzocht.

Over het onderzoek
Onderzoekers: Dr. J.G.J. Hoeijmakers & prof. dr. C.G. Faber
Centrum: Maastricht UMC+
Looptijd: 01-07-2017 t/m 01-07-2021
Bedrag: € 247.560,-
Thema: Minder pijn
Meer over onze thema's

Manieren waarop jij kunt helpen

Jouw donatie komt 100% ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar DVN.

Doneer voor DVN

Maak een bijdrage over op IBAN NL82INGB0000000969 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds, Den Haag, en vermeld in de omschrijving ‘DVN de wereld uit’. Of doneer direct online.

Doneer direct

Deel dit onderzoek op Facebook

Jouw vrienden moeten ook op de hoogte zijn van dit onderzoek naar DVN, toch?

Deel nu op facebook

Deel dit onderzoek op Twitter

Heb jij zelf of ken jij iemand met DVN? Dat vind je het vast belangrijk dat jouw volgers meer weten over dit onderzoek.

Deel nu op twitter