Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

De rol van voeding bij myotone dystrofie

Laatste update: 18-07-2018

In dit onderzoek willen de onderzoekers beter inzicht krijgen in de energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie om zo gerichte voedingsadviezen te kunnen geven.

neurologe karin faber

Recent onderzoek van het team in Maastricht lijkt aan te tonen dat mensen met mytone dystrofie een sterk verlaagde energiebehoefte hebben. Verschillende factoren spelen hier mogelijk een rol bij, zoals de stofwisseling, het activiteitenniveau en de spiermassa. Veel mensen met myotone dystrofie hebben vragen over de rol van voeding. Bijvoorbeeld of eiwitrijke voeding kan helpen om het verlies aan spiermassa tegen te gaan. Er is echter nog te weinig bekend over de energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie om hier goede adviezen over te geven.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de exacte energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie in kaart te brengen. Aan het onderzoek zullen 15 mensen met myotone dystrofie en 15 gezonde vrijwilligers meedoen. Met verschillende technieken zullen de onderzoekers de energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie, in rust en in inspanning, vergelijken met die van de gezonde vrijwilligers. Hierbij houden ze rekening met de spiermassa van de deelnemers. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gerichte voedingsadviezen ontwikkeld worden voor mensen met myotone dystrofie. In een vervolgonderzoek kan vervolgens met behulp van deze gegevens een gerichte interventie worden gestart.

Tussentijdse resultaten

Dit onderzoek is in de loop van 2018 gestart. De eerste resultaten zullen in de loop van 2019 bekend worden.

‘MD de wereld uit!’

Met de campagne ‘MD de wereld uit!’ hebben we genoeg geld opgehaald om dit onderzoek te laten starten. Laten we er samen voor zorgen dat ook het volgende onderzoek zo snel mogelijk van start kan gaan!

Over het onderzoek
Onderzoekers: Prof. dr. C.G. Faber
Centrum: Maastricht UMC+
Looptijd: 01-07-2018 t/m 01-01-2021
Bedrag: € 199.187,- (financiering door 'MD de wereld uit!')
Thema: Betere conditie
Meer over onze thema's

Manieren waarop jij kunt helpen

Jouw donatie komt 100% ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar MD.

Doneer voor MD

Maak een bijdrage over op IBAN NL82INGB0000000969 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds, Den Haag, en vermeld in de omschrijving ‘MD de wereld uit’. Of doneer direct online.

Doneer direct

Deel dit onderzoek op Facebook

Jouw vrienden moeten ook op de hoogte zijn van dit onderzoek naar MD, toch?

Deel nu op facebook

Deel dit onderzoek op Twitter

Heb jij zelf of ken jij iemand met MD? Dat vind je het vast belangrijk dat jouw volgers meer weten over dit onderzoek.

Deel nu op twitter