SMA

Wat is SMA?

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich actief in voor het vinden van behandelingen voor verschillende spierziekten. Eén van die vele spierziekten is SMA. Wat is SMA? Wie krijgt het? En wat zijn de kansen op genezing? Het zijn allemaal vragen waar het fonds zich mee bezig houdt.

SMA is, net als veel andere spierziekten, een erfelijke spierziekte waar uiteindelijk alle spieren door aangetast raken. Van alle baby’s die jaarlijks geboren worden, hebben er ongeveer twintig SMA. Zij worden dan ook vaak niet ouder dan twee jaar. De symptomen van SMA kunnen ook later beginnen; als deze tussen de zes en achttien maanden beginnen, spreken we over type 2. Ontstaan de problemen tussen de peutertijd en middelbare leeftijd, dan gaat het om type 3 en als de problemen zich na het dertigste levensjaar ontwikkelen en er sprake is van een traag ziekteverloop dat wordt afgewisseld met relatief snelle achteruitgang, dan is dit type 4.

SMA info: wat is de huidige stand van zaken?

Dankzij eerder onderzoek is er inmiddels al meer SMA info bekend. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar Olesoxime: dit middel voorkomt dat de zenuwcellen die de spieren aansturen afsterven. Het middel wordt op dit moment binnen een kleine groep patiënten getest. Er is echter nog geen bewezen medicijn verkrijgbaar; daarvoor is nog extra onderzoek nodig.

Lees meer over SMA

Volgende