Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Voorafgaande infecties als voorspeller van het Guillain-Barré syndroom

Laatste update: 06-06-2019

Het Guillain-Barré syndroom wordt veroorzaakt door voorafgaande infecties. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de invloed van verschillende infecties op het verloop van de ziekte.

 Het Guillain-Barré syndroom (GBS) wordt bijna altijd veroorzaakt door een voorafgaande infectie. De immuunreactie tegen deze infectie leidt bij GBS tot een ontsteking van de perifere zenuwen. Daardoor ontstaat een snel progressieve verlamming van de ledematen en bij een kwart van de patiënten ook van de ademhalingspieren. Er zijn in Nederland vijf infecties bekend die samen ongeveer twee-derde van alle gevallen van GBS veroorzaken. Waarschijnlijk verschilt het ziekteproces van GBS sterk per infectie. Dat verklaart mogelijk waarom er bij patiënten met GBS grote verschillen zijn in de ernst van de ziekte, de reactie op behandeling en de prognose. Deze infecties verklaren mogelijk ook de grote verschillen tussen GBS-patiënten uit verschillende regio’s. Het onderzoek naar infecties bij GBS werd tot nu toe beperkt door de relatief kleine groepen patiënten en het feit dat deze studies meestal slechts in één land werden uitgevoerd.

Deze beperking is nu weggenomen door een internationaal onderzoek naar GBS, de International GBS Outcome Study (IGOS). Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de GBS-onderzoeksgroep van het Erasmus MC. In 19 landen worden gegevens en bloedmonsters verzameld van GBS-patiënten, tot nu toe zijn al ruim 1500 patiënten onderzocht.

Doel van het onderzoek

Met behulp van de gegevens en bloedmonsters uit het IGOS-onderzoek zal worden gekeken naar de vijf bekende infecties bij 700 GBS-patiënten. Het gaat om hoe vaak ze voorkomen, hoe ze de symptomen, reactie op behandeling en prognose beïnvloeden, en of ze een rol spelen bij de geografische variatie in GBS. Dit leidt hopelijk tot meer informatie over de voorafgaande infecties bij GBS en zo tot betere informatie over de prognose en een meer persoonsgerichte behandeling bij GBS.

Spaar mee voor dit onderzoek

Met de campagne ‘GBS de wereld uit!’ hebben we genoeg geld opgehaald om de eerste 400 bloedmonsters te analyseren. Elke € 90,- die extra wordt opgehaald, zorgt dat er daar een bij komt. Laten we er dus samen voor zorgen dat we dit belangrijke onderzoek kunnen uitbreiden! Spaar mee met je eigen spaarbuis. Bekijk hier meer over de actie.

Over het onderzoek
Onderzoekers: Prof. dr. B. C. Jacobs
Centrum: Erasmus MC
Looptijd: 01-12-2018 t/m 01-12-2019
Bedrag: € 63.000,-
Thema: Beter begrijpen
Meer over onze thema's

Manieren waarop jij kunt helpen

Jouw donatie komt 100% ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar GBS.

Doneer voor GBS

Maak een bijdrage over op IBAN NL82INGB0000000969 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds, Den Haag, en vermeld in de omschrijving ‘GBS de wereld uit’. Of doneer direct online.

Doneer direct voor GBS

Deel dit onderzoek op Facebook

Jouw vrienden moeten ook op de hoogte zijn van dit onderzoek naar GBS, toch?

Deel nu op Facebook

Deel dit onderzoek op Twitter

Heb jij zelf of ken jij iemand met GBS? Dat vind je het vast belangrijk dat jouw volgers meer weten over dit onderzoek.

Deel nu op Twitter