Installatie beschermvrouwe Prinses Beatrix

In 1957 werd kroonprinses Beatrix geïnstalleerd als beschermvrouwe van het fonds.

Geschiedenis

In 1956 woedde een ernstige polio-epidemie in Nederland. Een vaccin was nog niet voorhanden en 2.200 mensen, grotendeels kinderen, kregen te maken met blijvende spierzwakte en verlamming. Er was dringend behoefte om geld in te zamelen voor de revalidatie van de slachtoffers, voornamelijk kinderen, en voor wetenschappelijk onderzoek om de ziekte te bestrijden. In 1956 werd daarom het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming opgericht.

Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin is polio tegenwoordig onder controle. Nu werken we hard om ook andere spierziekten te overwinnen, zoals de ziekte van Duchenne, ALS en SMA.

In 1956 werd kroonprinses Beatrix geïnstalleerd als beschermvrouwe van het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming en veranderde de naam in het Prinses Beatrix Fonds. Om in een keer duidelijk te maken waar het fonds voor staat is in 2012 de naam aangepast naar Prinses Beatrix Spierfonds.

Tegelijkertijd zijn de overige aan het Prinses Beatrix Fonds gelieerde stichtingen voor specifieke ziektebeelden (Stichting Prinses Beatrix Huntington Fonds, Stichting Prinses Beatrix MS Fonds, Stichting Prinses Beatrix Parkinson Fonds, Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds) ontbonden.

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds heeft de werkzaamheden van Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds voortgezet. Voor de werkzaamheden van de drie eerstgenoemde stichtingen geldt dat deze op grond van daartoe door Stichting Prinses Beatrix Spierfonds gesloten overeenkomsten door derden worden uitgevoerd.

Beschermvrouwe

Al sinds 1956 is prinses Beatrix onze beschermvrouwe. Een rol die zij met aandacht en interesse vervult. En dat is niet alleen voor de organisatie en patiënten van onschatbare waarde, maar zeker ook voor de vele vrijwilligers.

Sinds haar 18e verjaardag is prinses Beatrix nauw betrokken bij het werk van het fonds. Bovendien is de aanwezigheid van de prinses op bijeenkomsten van het fonds altijd weer een hoogtepunt voor velen. Patiënten voelen zich echt gesteund door haar aanwezigheid en haar hartverwarmende aandacht.

Bijzondere ontmoetingen

Veel spierziektepatiënten kunnen zich een gesprek met de prinses jaren later nog precies herinneren. En andersom ook. René Vercoutre, de oudste poliopatiënt in Nederland, was aangenaam verrast toen de prinses hem herkende van een eerdere ontmoeting. “Ze wist meteen wie ik was en liep spontaan op me af. We hebben elkaar een paar keer ontmoet, maar de laatste keer is zeker 25 jaar geleden. Ze vroeg hoe het met me ging en wist zich onze ontmoeting nog te herinneren. Dat geeft een heel goed gevoel.”

Ze wist meteen wie ik was en liep spontaan op me af

Betrokken bij vrijwilligers

Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheidssubsidie en is geheel afhankelijk van giften uit de samenleving en van de inzet van vele vrijwilligers. Voor deze mensen is de betrokkenheid van de prinses heel belangrijk, soms zelfs doorslaggevend. Josje Castenmille is al 24 jaar collectant voor het fonds en werd daar voor beloont met een onderscheiding; een Kroontje. Een Kroontje is een onderscheiding voor personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor mensen met een spierziekte. Josje ontving deze persoonlijk uit handen van prinses Beatrix: “Het was een fantastisch moment. De betrokkenheid van de prinses, er straalde warmte vanaf, dat was heerlijk om te zien. Bij het afscheid nemen zei ze nog tegen mij: ’Doorgaan hoor, want we hebben je nodig’.”

Wij zijn zeer trots en verheugd dat prinses Beatrix ook na haar troonswisseling aan het fonds verbonden blijft. Want of het nu prinses Beatrix is of koningin Beatrix, voor het fonds en haar vrijwilligers is zij al jaren onmisbaar.

Prinses Beatrix met regiocoordinatoren

Uitreiking kroontjes door prinses Beatrix aan vrijwilligers 2011