Prinses Beatrix omringd door jonge onderzoekers tijdens Muscles2Meet 2016.

Stimuleren onderzoekstalent

Het fonds stimuleert onderzoekstalent op gebied van spierziekten in Nederland. We vinden het belangrijk dat het beste talent voor ons onderzoeksveld kiest, uitmuntend wordt opgeleid en kan doorgroeien tot de top. Ook willen we dat spierziekten worden ingebed binnen de onderzoekscentra. Hiervoor zetten we middelen in die zowel beginnend als gevestigd talent stimuleren. Zo behouden we de hoge kwaliteit van het Nederlandse spierziektenonderzoek.

Scholarships

Voor studenten stellen we subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland in het kader van een universitaire masteropleiding. Door het stimuleren van buitenlandervaring willen we jonge onderzoekers enthousiast maken voor onderzoek naar spierziekten. Scholarships kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Het maximumbedrag dat per student kan worden aangevraagd is € 2.000,-.

Jaarprijs

De jaarprijs Neuromusculaire ziekten (een geldprijs van € 1.000,-) wordt jaarlijks toegekend aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van spierziekten. Door jonge onderzoekers te stimuleren, wordt de hoge kwaliteit van het Nederlandse spierziektenonderzoek gewaarborgd.

Muscles2Meet

Een evenement dat we tweejaarlijks organiseren is Muscles2Meet, een tweedaags symposium voor jonge onderzoekers. Hier kunnen jonge spierziektenonderzoekers elkaar én het vakgebied beter leren kennen. Op het programma staan onder andere lezingen van succesvolle onderzoekers en interactieve workshops. Het fonds stimuleert onderzoekstalent op gebied van spierziekten in Nederland, omdat we jong talent willen aantrekken en behouden voor het onderzoeksveld.

Spierziekten fellowship

Er zijn meer dan 600 verschillende spierziekten. Vele hiervan zijn zeldzaam. Het diagnosticeren, adviseren en behandelen van patiënten met een spierziekte vergt dan ook specifieke kennis. Daarom kent het Prinses Beatrix Spierfonds ieder jaar een fellowship toe aan een getalenteerde en gemotiveerde neuroloog. Een opleiding van 1 jaar waarin de neuroloog zich kan specialiseren in de spierziekten.

Bijzondere leerstoelen

We vinden het belangrijk dat onderzoek naar spierziekten een strategische positie krijgt binnen de universitair medische centra in Nederland. Met het instellen van bijzondere leerstoelen willen we het onderzoek en onderwijs op het gebied van spierziekten bevorderen. Zo wordt onderzoek gewaarborgd en internationale samenwerking gestimuleerd.

Steun nieuw onderzoekstalent        Terug naar onze werkwijze